Inspirerende eerste podiumbijeenkomst

Verbinding maakt krachtig. Kom uit je comfortzone en neem de stap om, soms letterlijk, naar anderen te bewegen. Dat levert veel op: samen kom je verder. Met dat inzicht en veel nieuwe connecties gingen deelnemers aan de podiumbijeenkomst ‘Aan de slinger’ op donderdag 25 augustus weer naar huis.

Buiten was het warm, maar op het podium van theater ‘Aan de Slinger’ kwamen de ruim 40 deelnemers tot verfrissende inzichten. Het thema ‘Samenwerking in de keten’ werd hier vanuit verschillende invalshoeken belicht. Kennis en ervaringen uitwisselen, dat was het doel. Het resultaat: veel nieuwe verbindingen.

Ketensamenwerking vanuit verschillende invalshoeken

Sprekers gaven inzicht in gebleken succesfactoren van samenwerking in de keten bij zowel instellingen als bij vrijgevestigde aanbieders. Ook kwamen er dilemma’s op tafel die spelen bij de zorg aan mensen met chronische klachten en lichtte zorgverzekeraar VGZ toe waarom samenwerking in de keten door hun eigenlijk zo belangrijk wordt gevonden.

Samen word je echt sterker

Bovenal werd de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren volop benut. Met ‘disruptieve oefeningen’ verlaagde Jessica Tangelder (Host2Transform) de drempel om op elkaar af te stappen; daarna werden veel contacten gelegd, goede gesprekken gevoerd en gegevens uitgewisseld. Samen word je echt sterker; daar werd menigeen zich (weer) van bewust. De podiumbijeenkomst werd ervaren als een mooie plek om die verbinding te leggen. Dat Stichting KiBG dat nog beter kan faciliteren laten we graag zien tijdens de volgende podiumbijeenkomst!

Reacties zijn gesloten.