Afspraken met coöperaties: Psyzorg Hoflanden

Stichting KiBG heeft met Psyzorg Hoflanden afspraken gemaakt over een vereenvoudigd kwalificatieproces in 2017 voor leden van de coöperatie. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de coöperatie te ondersteunen met spiegelinformatie.

Psyzorg Hoflanden is een coöperatie van vrijgevestigde BIG-geregistreerde GZ-psychologen en specialisten in de regio’s Haaglanden, Delfland, Westland, Oostland en Nieuwe Waterweg Noord. Psyzorg Hoflanden zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en kosteneffectieve GGZ op lokaal niveau. Stichting KiBG gaat graag in gesprek met dergelijke samenwerkingsverbanden, om te onderzoeken waar we het elkaar makkelijker kunnen maken en hoe we elkaar kunnen versterken.

Vereenvoudiging kwalificatie Keurmerk Basis GGZ 2017

Uit overleg met Psyzorg Hoflanden is gebleken dat het kwaliteitsbeleid zo is ingericht, dat de coöperatie een aantal voor het keurmerk relevante aspecten borgt voor haar leden. De benodigde aanvullende zaken kunnen relatief eenvoudig door leden individueel worden ingericht en aangetoond – ook hierin faciliteert de coöperatie. De wijze waarop leden bij Stichting KiBG aantonen invulling te geven aan de normen van het Keurmerk Basis GGZ 2017 (het kwalificatieproces) kan daarmee sterk worden vereenvoudigd.

Bent u lid van Psyzorg Hoflanden en wilt u weten welke stappen u moet zetten voor het Keurmerk Basis GGZ 2017? Neem contact op met de contactpersoon voor uw regiohttp://www.psyzorghoflanden.nl/contact/.

Versterken met spiegelinformatie

Stichting KiBG maakt voor keurmerkdragers spiegelrapportages op maat. Deze geven inzicht in de cliëntenpopulatie, de geboden zorg en het resultaat daarvan – waardevolle informatie voor sturing, verbetering en profilering. Met Psyzorg Hoflanden is besproken deze rapportages ook op het niveau van de coöperatie op te stellen. Naast dat leden worden ondersteund bij het verkrijgen van het keurmerk, kan het keurmerk op deze manier de coöperatie ondersteunen en versterken.

Reacties zijn gesloten.