Gaat u mee ‘Aan de slinger’?

Wilt u in 4 uur geïnspireerd worden door goede voorbeelden uit de Basis GGZ? Wilt u in gesprek met andere zorgaanbieders over het verbeteren van de kwaliteit van zorg? Wilt u uw eigen ervaringen en goede voorbeelden delen? Kom dan op 25 augustus a.s. naar de podiumbijeenkomst 'Aan de slinger'!

Datum: donderdag 25 augustus 2016
Tijd: 15:00 – 19:00 uur
Locatie: Theater Aan de Slinger, De Slinger 40 te Houten

Aanmelden: www.kibg.nl/podiumbijeenkomst
Kosten: gratis voor Keurmerkdragers 2016, overige deelnemers: €75,= per persoon


Aan de slinger?

Stichting KiBG gelooft in verbinding en co-creatie. We zijn ervan overtuigd dat zorgaanbieders en andere belanghebbenden veel effectiever werken aan kwaliteit in de GGZ als zij dit samen doen. Wij ondersteunen dit. Met onze spiegelrapportages bieden we concrete inzichten en handvatten. Tijdens eerdere bijeenkomsten van Stichting KiBG werd de wens geuit tot meer gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Daarom: podiumbijeenkomsten. Bijeenkomsten waar we u als keurmerkdrager een podium bieden om ervaringen en ideeën te delen, elkaar te inspireren en inzichten uit de spiegelrapportages te bespreken; een slinger te vormen en een slinger te geven aan verbetering van kwaliteit in de GGZ. De eerste bijeenkomst organiseren we in theater Aan de Slinger in Houten – we gaan ‘aan de slinger’.

Programma

Podiumsessies – Samenwerken in de keten
In de podiumsessies vertelt een aantal sprekers over een innovatie, verandering, verbetering of ‘geleerde les’; zij slingeren het gesprek aan. Daarna kan iedereen die dat wil meedoen in het gesprek. U kunt aanschuiven bij de praattafel op het podium om vragen te stellen of bijvoorbeeld het verhaal te verrijken met uw eigen ervaring. Uiteraard kunt u ook in de zaal blijven luisteren. Tijdens de eerste podiumbijeenkomst staat het thema ‘Samenwerken in de keten’ centraal, onder meer waar het gaat over de zorg aan mensen met chronische problematiek.

Wilt u het podium benutten om een mooi initiatief te delen? Laat het ons weten via het aanmeldformulier of keurmerk.basisggz@kibg.nl.

Spiegelgesprekken: uw handvatten om zorg te verbeteren
Organisaties die het Keurmerk Basis GGZ 2016 dragen kunnen tijdens de bijeenkomst met Stichting KiBG in gesprek over hun spiegelrapportage. Tijdens het gesprek helpt Stichting KiBG u bij het interpreteren van de rapportage. Dit neemt een half uur in beslag. Geeft u zich op voor een spiegelgesprek, dan plannen wij dit in overleg met u in; waar mogelijk parallel aan de podiumsessies. Wilt u niks missen van wat er op het podium gebeurt? Dan kan het spiegelgesprek uiteraard ook op een ander moment plaatsvinden.

Aanmelden & Kosten

We stellen uw deelname erg op prijs! Aanmelden doet u via: www.kibg.nl/podiumbijeenkomst. Draagt uw praktijk / organisatie het Keurmerk Basis GGZ 2016 of heeft u het Keurmerk voor 2017 aangevraagd? Dan zijn er geen kosten verbonden aan uw deelname. Voor overige deelnemers zijn de kosten: €75,= per persoon. U ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst het definitieve programma.

 

Reacties zijn gesloten.