VGZ sluit zich aan bij Stichting KiBG

Zorgverzekeraar VGZ sluit zich aan bij Stichting KiBG. De zorgverzekeraar onderschrijft de manier waarop de stichting de dialoog over kwaliteit en doelmatigheid in de GGZ aanjaagt, faciliteert en concretiseert. De toetreding is een belangrijke volgende stap naar meer samenhang en eenduidigheid in kwaliteitseisen in de GGZ.

De deelname van VGZ versterkt de positie van Stichting KiBG als landelijk platform voor de dialoog over kwaliteit van zorg. Het draait om de vraag: wat kenmerkt kwalitatief betere mentale zorg? En hoe stimuleren we verbetering? VGZ vindt het belangrijk om van en met zorgaanbieders en cliënten te leren wat de beste zorg is. De werkwijze en het keurmerk van Stichting KiBG sluiten daar goed op aan.

Betere mentale zorg (h)erkennen we samen
VGZ vraagt van zorgaanbieders dat zij kritisch kijken naar mogelijkheden om kwaliteit en doelmatigheid van zorg inzichtelijk te maken en waar mogelijk te verbeteren. Stichting KiBG stimuleert dit en maakt dit expliciet en toetsbaar. Inzicht, herkenning en erkenning vormen een prikkel tot het continu verbeteren van de zorg voor de cliënt.

Belangrijke stap naar meer samenhang en focus
VGZ is de derde betrokken zorgverzekeraar, naast CZ en Zilveren Kruis. Dat betekent dat met nog meer slagkracht kan worden gewerkt aan meer eenduidigheid in het kwaliteitsbeleid van zorgverzekeraars. Zo werken we samen aan het beperken van de administratieve lasten en het efficiënter verbeteren van kwaliteit.

VGZ neemt plaats in het bestuur van Stichting KiBG
Het bestuur bestaat verder uit vertegenwoordigers van de GGZ-instellingen Dimence Groep, GGZ inGeest, Indigo Midden Nederland en Parnassia Groep, en de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ. Posities in het bestuur namens cliënten en huisartsen zijn momenteel vacant.


Over VGZ
Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Wij werken namens ruim 4 miljoen klanten, samen met zorgaanbieders en patiënten, aan zinnige zorg in Nederland. Dat is zorg waarbij de patiënt centraal staat en verspilling en overbehandeling worden vermeden. Dit is nodig om de zorg betaalbaar te houden voor onze klanten, nu en in de toekomst.

Over Stichting KiBG
Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelooft dat de GGZ in Nederland van goed naar beter kan. We zijn ervan overtuigd dat we nooit klaar zijn met het werken aan ‘de juiste zorg op het juiste moment’ voor mensen met psychische klachten. We geloven in de kracht van verbinding en in de kracht van inzicht, herkenning en erkenning om in een gezamenlijke dialoog te blijven werken aan kwaliteit en doelmatigheid. Lees meer »

Reacties zijn gesloten.