Aanvraag Keurmerk Basis GGZ 2017 geopend

Aanbieders van Generalistische Basis GGZ kunnen het Keurmerk Basis GGZ 2017 van juni tot en met oktober 2016 aanvragen. Bent u al keurmerkdrager? U hoeft geen aanvraag in te dienen - u krijgt automatisch een overeenkomst voor 2017 aangeboden.

De mogelijkheid om het Keurmerk 2017 aan te vragen is per 3 november 2016 gesloten. Vragen over uw aanvraag of andere zaken? Bel 085 – 48 85 462 of mail naar info@kibg.nl.

Keurmerk Basis GGZ 2017

Het Keurmerk Basis GGZ 2017 omvat drie thema’s: Cliëntgericht behandelen, Samenwerken in de keten en Continu verbeteren en innoveren. De 9 normen zijn tot stand gekomen na consultatie van zorgverleners, experts en verzekeraars. Alle informatie over het keurmerk, de normen in 2017, de kwalificatiecriteria (concrete vereisten) en het kwalificatieproces vindt u op de pagina over het Keurmerk Basis GGZ en in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2017 (pdf).

Kosten

Voor het Keurmerk Basis GGZ 2017 betaalt u een afdracht over uw gerealiseerde omzet Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) aan Stichting KiBG. De afdracht is voor 2017 bepaald op: 1,7% van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2015 bij de bij Stichting KiBG aangesloten zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Zilveren Kruis).

Keurmerkproces

Als u het Keurmerk Basis GGZ 2017 aanvraagt en de overeenkomst ondertekend retour stuurt, wordt u per 1 januari 2017 geregistreerd als keurmerkdrager en opgenomen in het keurmerkregister. U dient vervolgens vóór 1 april 2017 aan te tonen dat u invulling geeft aan de normen van 2017. Dat doet u met een zelfevaluatie. U ontvangt hierover eind 2016 nader bericht.

Reacties zijn gesloten.