Veelgestelde vragen facturatie

Als keurmerkdrager betaalt u / uw organisatie voor het keurmerk een afdracht op basis van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2016 bij de relevante zorgverzekeraar(s). Er wordt gedurende het jaar een voorschot gefactureerd. Na afloop van 2016 vindt een finale verrekening plaats. De eerste facturen zijn inmiddels verstuurd. Hieronder een aantal veelgestelde vragen.

Voor meer informatie over de facturering verwijzen wij naar Artikel 3 van de Overeenkomst Keurmerk Basis GGZ en de mail verstuurd eind 2015 / begin 2016 door administratie@kibg.nl aan (contactpersonen van) keurmerkdragers.

De afdracht gaat over de gerealiseerde omzet 2016; waarom ontvang ik dan nu al een factuur?
De factuur die u ontvangt is voor het voorschotbedrag (zie onder). Achteraf, na afloop van 2016 – vindt een finale verrekening plaats op basis van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2016 voor de relevante zorgverzekeraar(s).

Waarop is het voorschotbedrag gebaseerd?
Over het algemeen geldt:

  • Als de gerealiseerde omzet GBGGZ 2015 (bij de relevante zorgverzekeraar(s)) al bekend is, is het voorschotbedrag hierop gebaseerd.
  • Als de gerealiseerde omzet GBGGZ 2015 (nog) niet bekend is, dan is het voorschotbedrag gebaseerd op:
    • óf de bij ons bekende productieafspraak/omzetverwachting 2015 (bij de relevante zorgverzekeraar(s))
    • óf de op het aanvraagformulier ingevulde omzetverwachting 2016 (bij de relevante zorgverzekeraar(s))

Wat zijn ‘relevante zorgverzekeraars’?
De relevante zorgverzekeraars zijn die verzekeraars met wie u in het inkoopcontract afspraken heeft gemaakt over het Keurmerk Basis GGZ 2016. Bijvoorbeeld: over een hoger tarief dat u ontvangt voor de geleverde GBGGZ. De verzekeraars waarvan bij ons bekend is dat zij het Keurmerk Basis GGZ betrekken bij de zorginkoop zijn: Zilveren Kruis en CZ.

Wat als de uiteindelijk gerealiseerde omzet in 2016 lager is dan waar het voorschot op is gebaseerd?
Na afloop van 2016 kijken we naar de gerealiseerde omzet GBGGZ 2016 voor relevante zorgverzekeraar(s). Heeft u teveel voorschot betaald? U ontvangt een creditfactuur en het teveel betaalde gedrag wordt teruggestort. Was het voorschotbedrag te laag, dan ontvangt u een factuur voor het restbedrag.

De gegevens waar het voorschot op is gebaseerd wijken sterk af van de verwachtingen. Wat moet ik doen?
Verwacht u een (veel) lagere of juist hogere omzet GBGGZ in 2016? U kunt gewijzigde gegevens doorgeven aan de financiële administratie via: administratie@kibg.nl. Wij passen het voorschotbedrag hier dan op aan. Uiteraard zal alsnog na afloop van 2016 een definitieve verrekening plaatsvinden (zie boven).

Waar kan ik met andere vragen terecht?
Om u het beste te kunnen helpen, verzoeken wij u uw vraag/vragen te mailen naar administratie@kibg.nl. Als u de voorkeur geeft aan telefonisch contact, verzoeken wij u aan te geven wanneer wij u het beste kunnen bereiken – dit kan ook buiten de reguliere kantoortijden. U kunt, tijdens kantoortijden, ook zelf bellen naar: 085 – 48 85 462.

Reacties zijn gesloten.