Openbare consultatie Keurmerk Basis GGZ 2017 gesloten

De openbare consultatie van de normen voor het Keurmerk Basis GGZ 2017 is gesloten. Wij danken alle partijen die hebben gereageerd voor de genomen moeite en constructieve feedback op de concept normen en kwalificatiecriteria. De geleverde input wordt verwerkt tot het definitieve Keurmerk Basis GGZ 2017.

De concept normen zijn beoordeeld op het ambitieniveau, de praktische uitvoerbaarheid en de meetbaarheid.

Op 1 april 2016 wordt het definitieve Keurmerk Basis GGZ 2017 gepubliceerd op deze website
Alle reacties op het consultatiedocument zijn verzameld. De input wordt overwogen en waar nodig aan een inhoudelijke expertgroep voorgelegd. De keuzes die tijdens het consultatietraject zijn gemaakt, maken we transparant in een verantwoordingsdocument dat tegelijk met het keurmerk openbaar wordt.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt uiteraard (ook) telefonisch contact opnemen: 085 – 48 85 462.

Reacties zijn gesloten.