Inspirerende Werkconferentie Keurmerk Basis GGZ 2017

Open, dynamisch en leerzaam; zo typeerden de bijna 100 deelnemers de Werkconferentie Keurmerk Basis GGZ 2017. In debatten en brainstormsessies was volop de gelegenheid tot dialoog over kwaliteit van zorg in de GBGGZ en de keurmerknormen 2017. Er werd ook volop geluisterd – Stichting KiBG gaat aan de slag met tafellakens vol inspiratie, verdieping en feedback. Medio februari worden de aangepaste normen en toetsingsaspecten nogmaals voorgelegd aan het veld in een openbare, schriftelijke consultatie.

Debat over deskundigheidsbevordering, samenwerking en e-Health
Op 25 januari j.l. kwamen vertegenwoordigers van onder meer vrijgevestigde GGZ-aanbieders, GGZ-instellingen en zorgverzekeraars naar het inspirerende Mindcenter in Vianen. Stichting KiBG verzorgde de aftrap van de werkconferentie met een korte introductie op haar eigen rol in het stimuleren van kwaliteit in de GBGGZ, de functie van het keurmerk en het proces van doorontwikkeling daarvan. Daarna was het woord aan de aanwezigen.

In een lagerhuisdebat werden allereerst de tongen losgemaakt. Onder meer over deskundigheidsbevordering: allereerst de verantwoordelijkheid van de beroepsvereniging? Of toch vooral van de professional zelf, met ‘ondersteuning van’? Zo liepen de meningen ook uiteen over het belang van regionale samenwerkingsafspraken over de zorg voor chronische patiënten met EPA: van ‘zonder is absoluut onverantwoord’ tot ‘samenwerken ja, maar een papieren samenwerking doorbreekt geen schuttingen’. Over het belang van e-Health was men het in de basis wel eens: je moet het aan kunnen bieden als ondersteuning van de behandeling. Maar altijd?

Werkconferentie - verdieping in deelsessiesMeerwaarde keurmerk en verdieping normen
Geïnspireerd door het debat voerden deelnemers daarna in kleine groepen verdiepende discussies. Daarin kwam ook meermaals de meerwaarde van het keurmerk gerelateerd aan het belang van de cliënt aan bod. Hoe maak je aan cliënten duidelijk dat kwaliteitsbepalende elementen goed op orde zijn? Hier kan het keurmerk een rol in spelen, mits vanuit het belang van de cliënt wordt gedacht en wordt gewaakt voor een ‘papieren werkelijkheid’. Duidelijke wens van GGZ-aanbieders is dat er een einde komt aan de verschillende kwaliteitseisen van zorgverzekeraars.

Met dat streven in het achterhoofd werden vier conceptnormen voor het Keurmerk Basis GGZ 2017 kritisch bekeken. De thema’s: cliëntgericht behandelen en samenwerken in de keten (met in de sessies een focus op chronische problematiek en e-Health), bekwaam blijven en continu verbeteren. Al schrijvend op tafellakens werden de formulering en de toetsingsaspecten van de norm uitgediept, vanuit de visie van zowel vrijgevestigde GGZ-aanbieders als die van GGZ-instellingen en zorgverzekeraars.

Vervolg: openbare consultatie met transparante overwegingen
Wat gebeurt er nu met alle feedback, wensen en ideeën? Stichting KiBG maakt met alle input de conceptnormen en toetsingsaspecten klaar voor de volgende stap in het proces van doorontwikkeling: de openbare consultatie. Medio februari wordt het consultatiedocument gepubliceerd op www.kibg.nl. Iedereen met een (constructieve) mening wordt uitgenodigd op dit document, en de specifieke vragen hierin, te reageren – dat kan tot 1 maart 2016. De reacties worden daarna verwerkt, in overleg met expertgroepen. Overwegingen om bepaalde input juist wel of juist niet te verwerken zijn terug te vinden in een verantwoordingsdocument. Daarna worden de normen voor het Keurmerk Basis GGZ 2017 definitief vastgesteld door het bestuur van Stichting KiBG.

Aanwezigen bij de Werkconferentie waardeerden de open houding, mogelijkheid om je visie te geven en het gevoel dat er echt geluisterd werd. De bijeenkomst kreeg gemiddeld het rapportcijfer 8 – Stichting KiBG werkt er hard aan om dat in het verdere proces vast te houden en waar te maken.

Reacties zijn gesloten.