Denkt u aan de Zelfevaluatie Keurmerk Basis GGZ 2016?

Draagt uw organisatie het Keurmerk Basis GGZ 2016? Dan moet aannemelijk worden gemaakt dat de organisatie invulling geeft aan de keurmerknormen: de kwalificatie. Dat kan met de Zelfevaluatie Keurmerk Basis GGZ 2016. Voldoet de organisatie aan alle normen, dan kwalificeert deze zich en ontvangt onder meer het keurmerkcertificaat. Zijn er nog aandachtspunten? Dan wordt dat inzichtelijk in een rapportage. Tot en met 30 juni 2016 kan de zelfevaluatie (opnieuw) worden ingevuld.

De zelfevaluatie is een digitaal formulier. De gegevens hebben betrekking op de 11 normen van het keurmerk. Draagt uw organisatie het keurmerk, dan heeft u of de contactpersoon van uw organisatie per mail de gegevens om het formulier te bereiken en hier op in te loggen ontvangen. Wanneer dit niet het geval is, kunt u contact opnemen via keurmerk.basisggz@kibg.nl of 085 – 48 85 462.

Stichting KiBG beoordeelt de zelfevaluatie en stuurt een rapportage
Indien een organisatie nog niet aan alle normen voldoet, leest deze in de rapportage welke punten nog aandacht nodig hebben. De zelfevaluatie kan t/m 30 juni opnieuw worden doorlopen – de organisatie hoeft dan alleen gegevens in of aan te vullen voor die normen waarvan nog niet (voldoende) is aangetoond dat de organisatie hier invulling aan geeft. Kwalificeert een organisatie zich niet voor 1 juli 2016, dan wordt het keurmerk ingetrokken.

Gekwalificeerd?
De organisatie die laat zien aan de normen te voldoen, kwalificeert zich voor heel 2016. Deze ontvangt dan het Keurmerkcertificaat Keurmerk Basis GGZ 2016, een deursticker en folders met informatie over het keurmerk voor cliënten.

De term ‘organisatie’ wordt hier gebruikt, waarmee zowel vrijgevestigde aanbieders van GBGGZ als GGZ-instellingen worden bedoeld.

Reacties zijn gesloten.