Rapportage Keurmerk Basis GGZ 2015

Hoe verliep het keurmerkproces in 2015? Hoeveel keurmerkdragers waren er aan het begin en aan het eind van het jaar? Welke normen waren ‘geen probleem’ en waar zaten de struikelblokken? De Rapportage Keurmerk Basis GGZ 2015 geeft hier inzage in.

In 2015 werd het keurmerk bij bijna 9{43c5ac8af58f9ad753bccaeb5a309fc08cfd30e2f24603f515db92e1124c27d9} van de keurmerkdragers ingetrokken. Uit de gegevens blijkt dat zorgaanbieders vooral moeite hadden om invulling te geven aan norm1 (de inzet van een beslissingsondersteunend instrument) en norm 2 (samenwerking in de keten). Norm 1 riep daarnaast veel weerstand op; keurmerkdragers waren van mening dat deze eis bij de huisarts thuishoort en niet bij de GBGGZ aanbieder.

Een beknopt overzicht van het Keurmerkproces 2015, de normen en de belangrijkste bevindingen vindt u in de Rapportage Keurmerk Basis GGZ 2015 (pdf).

Doorontwikkeling
Bevindingen en detailinformatie vormen input voor het Keurmerkproces in 2016 en de doorontwikkeling van de normen voor volgende keurmerkjaren. Op basis van tussentijdse inventarisaties zijn diverse aandachtspunten al meegenomen in de consultatie / doorontwikkeling van de normen voor 2016 (bijvoorbeeld betreffende beslissingsondersteunende instrumenten).

Reacties zijn gesloten.