Eerste regiobijeenkomsten vrijgevestigden waardevol

Informatief, waardevol en inspirerend – dat zijn kernwoorden die passen bij de eerste twee regiobijeenkomsten voor vrijgevestigde behandelaren over het Keurmerk Basis GGZ. Aanwezigen kregen informatie over Stichting KiBG en het keurmerk. Er was ook volop de gelegenheid voor verdiepende vragen en discussie; bijvoorbeeld over de toegevoegde waarde van het keurmerk en aspecten die volgens de aanwezigen bijdragen aan de kwaliteit van zorg.

Wie is Stichting Kwaliteit in Basis GGZ? Waarom een Keurmerk Basis GGZ en wat behelst dat precies? En wat zijn wensen voor het keurmerk in 2017? Deze en meer punten kwamen tijdens de twee bijeenkomsten aan bod. Deelnemers vonden het prettig dat het keurmerk nu ook een ‘gezicht’ heeft. En dat er met deze mensen achter dit gezicht ruimte is voor nuance. Na afloop gingen de meeste vrij gevestigde behandelaren met een goed gevoel naar huis.

Toegevoegde waarde Keurmerk Basis GGZ
Een belangrijke vraag ging over de toegevoegde waarde van het Keurmerk Basis GGZ ten opzichte van andere initiatieven. Er zijn immers meerdere initiatieven die voorwaarden stellen waar zorgaanbieders aan moeten voldoen om zorg te mogen leveren. Enerzijds is het zo dat het Keurmerk Basis GGZ zich niet zozeer op de basis richt, maar extra inspanning voor de kwaliteit van zorg erkent en herkenbaar maakt. Daarnaast heeft Stichting KiBG toegevoegde waarde in het samenbrengen van verschillende initiatieven en het leggen van de verbinding met de zorgverzekeraars.

Doorontwikkeling normen 2017
Belangrijke wensen voor het keurmerk in 2017: meer duidelijkheid over de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder in de doorverwijzing na de behandeling en een plek voor preventie in de ketensamenwerking. Het versterken van de banden met zorgaanbieders, belangenorganisaties en andere relevante initiatieven blijft daarbij essentieel. Stichting KiBG gaat hier begin 2016 verder mee aan de slag als de normen voor 2017 worden opgesteld – samen met het veld.

Wilt u extra informatie over de Keurmerknormen 2016 of input leveren voor de doorontwikkeling van de normen Keurmerk Basis GGZ 2017? Wij horen het graag van u: 085 – 48 85 462 of keurmerk.basisggz@kibg.nl. Bij voldoende interesse kunnen we ook in uw regio een bijeenkomst organiseren.

Reacties zijn gesloten.