Max Ernst GGZ over het Keurmerk Basis GGZ

Max Ernst GGZ is een van de aanbieders die het Keurmerk Basis GGZ 2015 draagt. De organisatie draagt dat ook actief uit: niet alleen staat het beeldmerk van het keurmerk op de website, ook krijgt elke cliënt waarbij een behandeling in de Basis GGZ wordt gestart de cliëntenfolder over het keurmerk mee. ‘Dan gaat het echt leven’, aldus Fabian Jacobs, directeur. In dit interview belicht hij de visie van Max Ernst op het Keurmerk Basis GGZ.

Aan het woord is Fabian Jacobs, directeur van Max Ernst GGZ…

‘Max Ernst GGZ speelt in haar behandelingen kort op de bal; het probleem ligt in het hier en nu dus moet ook in het hier en nu aangepakt worden. We willen zo transparant mogelijk zijn in wat we doen, zo ook in de communicatie richting de cliënt. Het aan de voorkant ‘managen’ van verwachtingen voorkomt dat onze cliënt halverwege een behandeling voor onaangename verrassingen komt te staan.’

‘Het Keurmerk Basis GGZ sluit aan bij wat wij belangrijk vinden’
‘Het Keurmerk Basis GGZ draagt enerzijds bij aan de transparantie die wij nastreven, anderzijds de helderheid in de stappen die wij zetten voorafgaand aan en gedurende de behandeling. En we voelen de potentie van het keurmerk om de zorg daardoor nog transparanter te krijgen en er aan bij te dragen dat er op de juiste plaats, op het juiste moment, de juiste zorg geboden wordt.’

‘We gaan de folder voor clienten over het keurmerk, die er sinds kort is, actief gebruiken. Op iedere vestiging, bij elke behandeling die in de BGGZ wordt gestart, zal onze cliënt een folder meekrijgen. Waarom? Als de therapeut zo’n folder meegeeft, leggen we op dat moment extra nadruk op het keurmerk. Dat geeft houvast richting cliënt en behandelaar. Dan gaat het pas echt leven.’

‘Maak het maar meetbaar en inzichtelijk’
‘Meten is weten. Het keurmerk geeft ook de ruimte en stimulans om een ondersteunend instrument in te zetten bij de intake. Dat doen we nu standaard bij alle verwijzingen naar de Basis GGZ en het is voor ons een serieuze overweging om het ook bij de Gespecialiseerde GGZ te gaan doen. Het geeft de cliënt houvast en een meer objectief inzicht. En zo’n instrument levert een belangrijke bijdrage in de procesvoortgang; de uitkomsten vormen waardevolle input om de behandeling efficiënt te kunnen opstarten.’

‘Het veld heeft echt een stem in de kwaliteitsstandaard die het keurmerk stelt’
‘Ik zie het keurmerk verder als een kwaliteitsnorm die wat ons betreft de standaard moet gaan worden. Ik vind het heel prettig dat het veld zelf daar nadrukkelijk bij betrokken wordt en daar ook echt een belangrijke stem in heeft. Ik heb bijvoorbeeld actief mee kunnen denken in de normen voor 2016. Dat helpt om een breed gedragen kwaliteitsnorm te ontwikkelen en die ook echt te gaan gebruiken.’

‘Ik zou graag willen zien dat er meer afgerekend gaat worden op de kwaliteit van de zorg’
‘Voor het keurmerk zie ik een ambitie om kwaliteit echt te onderscheiden en te bereiken dat zorgverzekeraar daar ook meer rekening mee gaan houden dan nu het geval is. Nu wordt er simpel gezegd gevraagd: hanteert u het Keurmerk Basis GGZ? Zet dan het vinkje aan en je krijgt een toeslag op je tarief. Ik zou graag zien dat het meer lading krijgt dan slechts ‘een vinkje’, dat uit het hanteren van het keurmerk ook blijkt dat je aantoonbaar betere kwaliteit van zorg levert. Vanuit die insteek zouden wat mij betreft de keurmerknormen in samenspraak met het veld doorontwikkeld moeten worden.’

Max Ernst GGZ is een instelling voor ambulante GGZ. De organisatie is 9 jaar actief en levert sinds 1 januari 2014 zowel Basis Generalistische als Gespecialiseerde GGZ, aan volwassenen en jeugdigen. Max Ernst GGZ heeft 13 praktijken verdeeld over Nederland. Meer informatie: www.max-ernst.nl

Reacties zijn gesloten.