Criteria BOI 2016 – eerste instrumenten goedgekeurd

De beslissingsondersteunende instrumenten Innerview (Pearson Assessment and Information BV) en Mirro-screener / mirro beslisondersteuner mentale zorg (Stichting mirro) voldoen aan de Criteria Beslissingsondersteunende Instrumenten 2016. Dit heeft de Toetsingscommissie vastgesteld.

Leveranciers konden t/m 31 oktober 2015 hun instrument voordragen voor toetsing aan de criteria 2016. In totaal dienden 9 leveranciers hun instrument middels een zelfevaluatie in – voor 7 instrumenten loopt de toetsingsprocedure nog. In maart t/m mei 2016 volgt een tweede mogelijkheid om instrumenten ter toetsing in te dienen.

Stichting KiBG stimuleert het gebruik van en onderzoek naar BOIs
Dit doet Stichting KiBG vanuit de verwachting dat beslissingsondersteunende instrumenten (BOIs) bijdragen aan de juiste zorg op het juiste moment. De inzet van BOIs helpt om voorafgaand aan een behandeling op gestructureerde wijze af te wegen wat de juiste plaats is om de cliënt te behandelen. De informatie uit BOIs is waardevol voor de verwijzing maar kan ook worden gebruikt bij de behandeling of begeleiding in de huisartspraktijk of in de GGZ.

Om inzicht te kunnen bieden in de kwaliteit van BOIs zijn criteria opgesteld
De Criteria BOIs 2016 zijn tot stand gekomen na consultatie van het veld. Stichting Kwaliteit in Basis GGZ heeft gesproken met (vertegenwoordigers van) verwijzers en aanbieders van BOIs. De Criteria beslissingsondersteunend instrument 2016 hebben betrekking op de toegevoegde waarde van het instrument, voorwaarden rondom privacy en gebruik en validiteit.

De Toetsingscommissie functioneert onafhankelijk van het bestuur van Stichting KiBG
De commissie wordt secretarieel ondersteund door het bedrijfsbureau van KiBG. Het eindproduct van de toetsingscommissie is een advies aan het bestuur. Zonder zwaarwegende bezwaren neemt het bestuur het advies over. Instrumenten die zijn goedgekeurd worden opgenomen in het overzicht op www.kibg.nl/criteriaBOI. Zolang in 2016 aan de criteria wordt voldaan, blijft het instrument opgenomen in het overzicht. Een nieuwe versie van een reeds getoetst instrument, dient opnieuw getoetst te worden.

 

Reacties zijn gesloten.