Criteria Beslissingsondersteunende instrumenten 2016 vastgesteld

De Criteria Beslissingsondersteunende Instrumenten 2016 zijn vastgesteld. Tot 31 oktober 2015 kunnen leveranciers hun instrument middels een zelfevaluatie voordragen voor toetsing.

Om inzicht te bieden in de kwaliteit van beslissingsondersteunende instrumenten (BOI) stelt Stichting KiBG criteria op. De criteria hebben betrekking op de toegevoegde waarde van het instrument, randvoorwaarden en validiteit. De vastgestelde criteria voor 2016 vindt u in het document Criteria Beslissingsondersteunende instrumenten 2016 (pdf). De criteria 2016 zijn tot stand gekomen na consultatie van het veld.

Als leverancier van een BOI kunt u uw instrument voordragen voor toetsing.
Dit doet u door de zelfevaluatie in te vullen. De eerste mogelijkheid hiertoe is inmiddels gesloten – de uiterste datum hiervoor was 31 oktober 2015. In maart t/m mei 2016 is er een tweede mogelijkheid om instrumenten ter toetsing in te dienen.

De zelfevaluatie wordt getoetst door de onafhankelijke toetsingscommissie.
De toetsingscommissie functioneert onafhankelijk van het bestuur van Stichting KiBG. Er is een onafhankelijk voorzitter en de commissie wordt secretarieel ondersteund door het bedrijfsbureau van KiBG. Het eindproduct van de toetsingscommissie is een advies aan het bestuur. Zonder zwaarwegende bezwaren neemt het bestuur het advies over. Voldoet een instrument aan de criteria, dan wordt het opgenomen in het overzicht op de www.kibg.nl/criteriaBOI. Zolang in 2016 aan de criteria wordt voldaan, blijft het instrument opgenomen in het overzicht. Een nieuwe versie van een reeds  getoetst instrument, dient opnieuw getoetst te worden.

Reacties zijn gesloten.