Normen Keurmerk Basis GGZ 2016 vastgesteld

De normen van het Keurmerk Basis GGZ 2016 zijn vastgesteld. Het keurmerk omvat in 2016 vier thema’s: Samenwerking in de keten, Generalistisch methodisch behandelen, eHealth en Continu verbeteren. De normen zijn tot stand gekomen na consultatie van zorgverleners, experts en verzekeraars.

Een overzicht van de normen vindt u op de pagina over het Keurmerk Basis GGZ (tabblad ‘Normen 2016′). Een volledige omschrijving van alle thema’s en normen vindt u in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2016 (pdf). Hierin staat ook een toelichting op alle andere relevante aspecten van het keurmerk.

Kosten

Ook de kosten voor het keurmerk in 2016 zijn vastgesteld. De zorgaanbieder betaalt voor het Keurmerk Basis GGZ een afdracht over de gerealiseerde omzet Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) aan Stichting KiBG. De afdracht voor 2016 is bepaald op 1,85{43c5ac8af58f9ad753bccaeb5a309fc08cfd30e2f24603f515db92e1124c27d9} (van het maximale NZa-tarief) van de gerealiseerde omzet GBGGZ.

Zijn er over het keurmerk afspraken gemaakt in de overeenkomst met een of meerdere zorgverzekeraar(s)? Dan wordt deze afdracht alleen berekend over de omzet gerealiseerd bij deze verzekeraar(s).

Aanvragen

U kon het Keurmerk Basis GGZ 2016 tot en met 31 oktober 2015 aanvragen. De aanvraagmogelijkheid is nu gesloten. Vanaf juni 2016 kunt u het keurmerk weer aanvragen voor 2017.

Na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier ontvangt u van ons binnen 10 werkdagen een overeenkomst. Door de overeenkomst te ondertekenen spreekt u de intentie uit om aan de normen van het keurmerk te voldoen. Uw organisatie wordt per 1 januari 2016 opgenomen in het (openbare) keurmerkregister. Begin 2016 laat u middels een zelfevaluatie zien aan de normen te voldoen, waarna u onder meer het keurmerkcertificaat ontvangt.

Reacties zijn gesloten.