Open space bijeenkomsten

Twee keer per jaar organiseren we een ‘open space bijeenkomst’. Elke bijeenkomst heeft een duidelijk thema dat voor betrokkenen van groot belang is, inhoudelijk complex is, past bij de thema’s van het Keurmerk Basis GGZ en bij het hogere doel: mentale zorg dichterbij de cliënt organiseren. Het doel is hiermee het ‘gat’ tussen partijen te verkleinen – men leert elkaar kennen, kan elkaar inspireren en van elkaar leren.

terug naar Verbinden

Hoe kunnen we de samenwerking tussen de GBGGZ en de huisartsenzorg verbeteren? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de open space bijeenkomst op donderdag 31 augustus. De werkvorm zorgde voor een energieke dynamiek vol inspiratie en kruisbestuiving.

Video-impressie

Onderwerpen als: ‘Waarom Samenwerken’, ‘Hoe motiveer je huisartsen’ en ‘Waar stopt de POH-GGZ en waar begint de GBGGZ?‘ kwamen aan bod. We zagen een hoge betrokkenheid, waarbij ervaren problemen bespreekbaar werden gemaakt, goede voorbeelden werden uitgewisseld, contacten werden gelegd en belangrijke vraagstukken werden blootgelegd.

Bekijk de video-impressie van de bijeenkomst:

 

Open Space betekent een open ruimte. Elke deelnemer draagt met zijn deskundigheid bij aan en heeft invloed op het eindresultaat. Er zijn vier principes:

  1. De deelnemers zijn de juiste personen
  2. Wat er gebeurt, is het enige dat kan gebeuren
  3. Het begint wanneer het begint
  4. Als het voorbij is, is het voorbij

De Wet van de Twee Voeten

En er is één wet: de Wet van de Twee Voeten: als een deelnemers zich in een situatie bevindt waarin hij niets leert, niet geïnspireerd wordt, en evenmin het gesprek een betere richting kan geven, is hij verplicht zijn twee voeten te gebruiken om naar een productiever gesprek te gaan.

Gestructureerde koffiepauze

Harrison Owen kreeg het idee voor deze methode na een conferentie, waar de deelnemers – hoewel zij tevreden waren – vooral de koffiepauze hadde gewaardeerd. Tijdens de koffiepauze praat je over die dingen waarover je graag wilt praten, met de mensen met wie je wilt praten, en zolang als het nog interessant genoeg is. Open Space is dan ook een methode waarin de koffiepauze centraal staat – een 'gestructureerde koffiepauze'.

Werkwijze

Bij het begin van een Open Space bijeenkomst zitten deelnemers in een grote kring zonder tafels. De begeleider schept de open ruimte en legt de werkwijze uit. Deelnemers zetten vervolgens die thema's die zij het belangrijkst vinden op de agenda: het kunnen ideeën, problemen, technische of praktische vraagstukken of oplossingen zijn – afhankelijk van wat voor elke deelnemer van belang is.

Wanneer de agenda af is, gaan deelnemers naar de agenda (die op flappen op de muur hangt) en besluiten aan welke discussie zij willen deelnemen. Vervolgens gaan alle groepen die zo zijn gevormd aan het werk. Na afloop van alle discussies volgt een afsluitend plenair gesprek.

Video uitleg

Bekijk voor een uitgebreidere toelichting op de Open Space methode deze video:

We organiseren de open space bijeenkomsten met de volgende doelen:

  • versterken van het netwerk van deelnemers: GBGGZ-aanbieders, zorgverzekeraars, leveranciers en alle overige belanghebbenden binnen de GGZ; daarmee versterken we ook het landelijke GBGGZ-netwerk
  • zicht krijgen op deelonderwerpen die binnen thema's als het meest relevant worden gezien - dit biedt (mogelijk) aanknopingspunten voor andere activiteiten van Stichting KiBG
  • verhogen van verantwoordelijkheidsgevoel en motivatie tot samenwerken bij deelnemers, wat bijdraagt aan het leren binnen organisaties en het continu verbeteren van zorg