Dichterbij de Huisartsenzorg

10 oktober 2017

Waar stopt de POH-GGZ en waar begint de GBGGZ?

Waar of wanneer stopt de POH-GGZ en begint de GBGGZ? Er liggen kansen om de verbinding beter te leggen op het gebied van consultatie, screening en triage. En zou de tijd of het aantal consulten bij de POH-GGZ beperkt moeten worden?

Lees meer

9 oktober 2017

Voorbeelden van intensieve samenwerkingsvormen

Er zijn regionale voorbeelden van intensieve samenwerking tussen GBGGZ en Huisartsenzorg in diverse vormen. Wat kunnen we hiervan leren en gebruiken? Een landelijke succesformule lijkt onhaalbaar, maar kennisuitwisseling gericht op kwaliteit van zorg is dat wel. Hoe organiseren we dat effectief?

Lees meer

8 oktober 2017

Samenwerken op het gebied van vragenlijsten en evaluaties

Er zijn tegenwoordig veel kwaliteitsvragenlijsten en evaluatie-eisen. Het is soms de vraag in hoeverre de administratieve belasting daarvan zich verhoudt tot de opbrengst. Hebben die metingen toegevoegde waarde en wat is nodig?

Lees meer

8 oktober 2017

In gesprek met de huisarts

Hoe kom je nou goed in contact met de huisartsen in jouw regio? Communicatie en motivatie zijn belangrijk. En weet op welke behoefte je in kan spelen, zoals: samen sterker.

Lees meer

8 oktober 2017

Korte lijnen via de POH-GGZ

Korte lijnen tussen de GBGGZ en de Huisartsenzorg zijn waardevol. Maar ook altijd haalbaar? Over het belang van structuur, infrastructuur, elkaar ontmoeten en klein beginnen voor een goede samenwerking.

Lees meer