Criteria BOI

Stichting KiBG heeft de verwachting dat beslissingsondersteunende instrumenten (BOIs) bijdragen aan de juiste zorg op het juiste moment. Daarom ondersteunt de stichting het gebruik van dergelijke instrumenten. De inzet van BOIs helpt om op gestructureerde wijze af te wegen wat de juiste plaats is om de cliënt te behandelen. De informatie uit BOIs is waardevol voor de verwijzing maar ook voor de behandeling in de huisartspraktijk of in de GGZ.

Om inzicht te kunnen bieden in de kwaliteit van beslissingsondersteunende instrumenten zijn criteria opgesteld. Instrumenten die voldoen aan de criteria worden opgenomen in het overzicht op het tabblad Gekeurde instrumenten.

Er zijn drie criteria die betrekking hebben op de toegevoegde waarde van het instrument, randvoorwaarden en validiteit.

  • Criterium 1: Het instrument is van toegevoegde waarde bij de verwijzing van volwassenen bij wie psychische klachten worden vermoed.
  • Criterium 2: Het instrument is onderzocht op validiteit, betrouwbaarheid en/of werkzaamheid. Deze informatie is openbaar.
  • Criterium 3: Het instrument voldoet minimaal aan de wet- en regelgeving met betrekking tot informatiebeveiliging.

Elk criterium omvat een aantal specifieke elementen waaraan het instrument invulling dient te geven. Een volledige omschrijving van de criteria en de elementen vindt u in het document Criteria Beslissingsondersteunende instrumenten (pdf). De Criteria zijn in 2016 tot stand gekomen in samenwerking met (vertegenwoordigers van) verwijzers, ggz-aanbieders en leveranciers. De criteria gelden ook voor 2017.

Leveranciers kunnen hun instrument voordragen voor toetsing aan de criteria. Wilt u uw instrument laten toetsen? Vraag hierover meer informatie aan via: info@kibg.nl.

Toetsingscommissie

De toetsingscommissie beoordeelt de zelfevaluaties. De toetsingscommissie functioneert onafhankelijk van het bestuur van Stichting KiBG. Er is een onafhankelijk voorzitter. De commissie wordt secretarieel ondersteund door het bedrijfsbureau van KiBG. Het eindproduct van de toetsingscommissie is een advies aan het bestuur. Zonder zwaarwegende bezwaren neemt het bestuur het advies over. Voldoet een instrument aan de criteria, dan wordt het opgenomen in het overzicht op het tabblad Gekeurde instrumenten.

Meer informatie over het proces van toetsing leest u in de documentatie welke u kunt downloaden via het tabblad Downloads.

Onderstaande instrumenten zijn getoetst aan de Criteria Beslissingsondersteunende instrumenten en hiermee in overeenstemming bevonden:

Status (2016, 2017)
Digitale Indicatiehulp Psychische Problemen - DIPP
(Interapy Nederland BV)
Goedgekeurd
Innerview
(Pearson Assessment and Information BV)
Goedgekeurd
Minddistrict Beslisondersteuning
(Minddistrict) 
Goedgekeurd
Mirro Beslisondersteuner mentale zorg
(Stichting mirro) 
Goedgekeurd
QuickScreen
(TelePsy)
Goedgekeurd
Screener Transparant Next
(Stichting Transparant Next) 
Goedgekeurd
TeleScreen
(TelePsy)
Goedgekeurd
ZorgIQ
(PriHealth BV) 
Goedgekeurd

 

Criteria Beslissingsondersteunende instrumenten