Spiegelrapportages

Continu verbeteren is essentieel voor de inhoudelijke ontwikkeling van de Generalistische Basis GGZ. Daarom maakt Stichting KiBG voor dragers van het Keurmerk Basis GGZ spiegelrapportages: rapportages met inzichten in de geleverde zorg, vergeleken over de tijd én vergeleken met andere zorgaanbieders. We ondersteunen zorgaanbieders bij de interpretatie van deze rapportages in individuele gesprekken. Waar zien we wellicht best practices? Waar zitten mogelijk verbeterpunten?

Een spiegelrapportage brengt onder meer de cliëntenpopulatie, de geleverde zorg in de Basis GGZ en de zorg die cliënten vóór en ná de GBGGZ ontvingen in beeld. Keurmerkdragers kunnen hun eigen data vergelijken over de tijd én met andere zorgverleners.

We voeren het gesprek over die dingen die opvallen. Tot harde conclusies of oordelen in de zin van 'goed' of 'fout' kunnen en willen we niet overgaan. Maar de inzichten maken wel het inhoudelijke gesprek mogelijk. Gesprekken waarmee we samen bouwen aan een steeds sterkere Basis GGZ.

Meer informatie en voorbeelden van de spiegelrapportages volgen begin 2018.

We geven u met onderstaande animatie graag een indruk van de soort inzichten die de Spiegelrapportages bieden, door u mee te nemen in een aantal inzichten op overkoepelend niveau.