Jaarcongres Basis GGZ

Een landelijk congres over de Generalistische Basis GGZ. Een evenement waar onder meer (individuele) succesverhalen, leermomenten, innovaties en wetenschappelijke onderzoeken binnen specifiek de Basis GGZ een plek krijgen. En een bijeenkomst waar volop de gelegenheid is voor ontmoeting, uitwisseling en dialoog. Generalistisch behandelen is geen ‘SGGZ-light’, maar een apart en essentieel specialisme – dat willen we met en aan elkaar, en aan de buitenwereld laten zien.

terug naar Inspireren

Het jaarcongres zal plaatsvinden in het najaar van 2018 - de organisatie is in de opstartfase.
Nadere informatie volgt (voorjaar 2018).