Save the date: 29 november 2018, Congres Basis GGZ

Wat? Congres Basis GGZ 2018
Waar? De Fabrique, Utrecht
Wat? Een dag vol inspiratie, ontmoeting, succesverhalen, unieke samenwerkingen, leermomenten, innovaties, onderzoeken en dialoog – van, over en in de Basis GGZ

De Basis smaakt naar meer!
De Basis GGZ bestaat vijf jaar. Een essentieel zorgaanbod met een eigen vorm van behandelen, intensieve samenwerking tussen cliënt en behandelaren en veel aandacht voor vernieuwing. Professionals kijken verder dan de behandelkamer en de psychologie, waarbij positieve, duurzame gezondheid centraal staat.

Proef de smaken van de Basis GGZ – ontmoeten, leren, inspireren
Save the date: 29 november 2018, De Fabrique (Utrecht)

Meer informatie over het programma, sprekers en accreditatie vindt u op korte termijn op deze site. Aanmelden voor het Congres Basis GGZ kan vanaf 26 april 2018. Opmerkingen of suggesties? Mail naar congres@kibg.nl

 

Keurmerk Basis GGZ 2019: normen, criteria en verantwoording

Meer dan 60 professionals en GBGGZ-aanbieders hebben tijdens ronde tafel bijeenkomsten, de werkconferentie en de schriftelijke consultatie hun kennis en kunde gedeeld. De normen van het Keurmerk Basis GGZ 2018 zijn kritisch bekeken en besproken. Op basis van alle input hebben de normen voor het Keurmerk Basis GGZ 2019 hun vorm en inhoud gekregen.

Download nu: Keurmerk Basis GGZ 2019 (pdf)

Nieuw: thema Transparantie

Het Keurmerk in 2019 omvat de vertrouwde thema’s Cliëntgericht handelen en Innoveren & Continu verbeteren. Het thema Samenwerken is vervangen door het thema Transparantie. De normen en criteria zijn aangescherpt, waarbij een volgende stap is gezet in het ‘vonkend’ maken hiervan.

Overwegingen

Tijdens het consultatietraject is alle input zorgvuldig besproken en afgewogen. Een nader toelichting op het proces en de overwegingen vindt u in het Verantwoordingsdocument Keurmerk Basis GGZ 2019 (pdf). In het verlengde hiervan optimaliseren we het proces van aanmelding en kwalificatie. Vanaf 1 juni 2018 kunnen GBGGZ-aanbieders het Keurmerk 2019 aanvragen – alle benodigde informatie wordt voor die tijd gepubliceerd.

Zelfevaluatie 2018: de tijd dringt!

U bereikt de zelfevaluatie via www.kibg.nl/zelfevaluatie2018. De inloggegevens en instructies hiervoor ontving u, of de contactpersoon van uw organisatie, op 14 december 2017 per mail. Niet ontvangen? Bel of mail: keurmerk.basisggz@kibg.nl of 085 – 48 85 462.

Na het insturen van uw zelfevaluatie ontvangt u binnen 2 weken feedback
Heeft u zich nog niet gekwalificeerd, dan ontvangt u een Keurmerkrapportage met concrete verbeterpunten. U kun uw zelfevaluatie vervolgens tot 31 maart 2018 éénmalig aanpassen. Ná 31 maart 2018 is er geen gelegenheid meer om uw zelfevaluatie in te vullen, aan te vullen of aan te passen!

Checklist kwalificatie
Wilt u vooraf inzicht krijgen in wat de zelfevaluatie van u vraagt? Bekijk de Checklist Kwalificatie Keurmerk Basis GGZ 2018. De normen en criteria 2018 vindt u in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2018. Achtergrondinformatie en behulpzame links zijn per thema van het Keurmerk beschikbaar:

Gekwalificeerd?
Als u zich heeft gekwalificeerd, heeft u aannemelijk gemaakt dat u aan alle normen invulling geeft – u spant zich extra in voor de kwaliteit van zorg. Dat mogen uw cliënten, verzekeraars en verwijzers ook weten! U ontvangt een aantal cliëntenfolders, deur-/raamstickers en een digitaal beeldmerk om u (h)erkenbaar te maken. Wij geven in het Keurmerkregister aan dat uw praktijk/instelling gekwalificeerd is voor het Keurmerk 2018 en stellen zorgverzekeraars op de hoogte.

Kwalificeert u zich niet vóór 1 april 2018? Dan wordt het Keurmerk ingetrokken – uw praktijk/instelling wordt uit het Keurmerkregister verwijderd.

De term ‘organisatie’ wordt hier gebruikt, waarmee zowel vrijgevestigde aanbieders van GBGGZ als GGZ-instellingen worden bedoeld.

 

Schriftelijke consultatie Keurmerk 2019

Professionals en GBGGZ-aanbieders hebben tijdens de ronde tafel bijeenkomsten, in bilaterale gesprekken en tijdens de werkconferentie hun kennis en kunde gedeeld met Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG). Op basis van deze input zijn de concept normen en criteria opgesteld.

De schriftelijke consultatie is per 9 februari 2018 gesloten. In het voorjaar van 2018 wordt het definitieve Keurmerk Basis GGZ 2019 gepubliceerd op deze website.

 

Alle input wordt verwerkt en op dinsdag 20 februari vastgesteld door het bestuur van Stichting KiBG. Daarna wordt het Keurmerk Basis GGZ 2019 gepubliceerd op deze website. In een bijbehorend verantwoordingsdocument lichten we de keuzes die tijdens het consultatietraject zijn gemaakt toe.

Keurmerkregister vernieuwd

Aanbieders met een Keurmerk met Gouden Randje zijn apart herkenbaar op de kaart. Binnenkort wordt het ook mogelijk specifiek te zoeken naar gekwalificeerde Keurmerkdragers en/of Keurmerkdragers met een Gouden Randje.

Uw vestigingslocaties op de kaart?
Heeft uw organisaties meerdere locaties en wilt u deze graag terugzien op de kaart met Keurmerkdragers? Geef dan per locatie de volgende gegevens door:

  • Naam van de Keurmerkdrager + naam/plaats van de locatie
  • Straat en nummer
  • Postcode en plaats

U stuurt deze gegevens per mail naar: keurmerk.basisggz@kibg.nl o.v.v. Locaties in Keurmerkregister

Pilot cursus Blended behandelen van start

10 Behandelaren, werkzaam bij 10 verschillende Keurmerkdragers, nemen deel aan de pilot. Deze duurt tot maart 2018. De cursus bestaat uit 3 lesdagen: bewust worden, ervaren en bestendigen. Deze pilot wordt geëvalueerd met een start-, eind- en nameting. Op basis van de evaluatie wordt besloten over het vervolg van de cursus als onderdeel van de activiteiten van Stichting KiBG.

Hoe pas je eHealth toe in de dagelijkse praktijk?
Dat is de vraag die centraal staat tijdens de cursus. Met gerelateerde vragen als: hoe doe je dat zodat het écht ondersteunend werkt? En: hoe motiveer je cliënten? Het lesprogramma is gericht op de vaardigheden en randvoorwaarden die nodig zijn om eHealth toepassingen daadwerkelijk te gebruiken ter ondersteuning van de zorg. Het draait om enthousiasmering en bewustwording, en het oefenen van de benodigde online vaardigheden.

Bevorderen blended zorg: maak eHealth leuk
Al jaren zien partijen potentie in het toepassen van eHealth – ook binnen de GGZ. Het lijkt dé manier om mentale zorg letterlijk bij de cliënt te brengen, in een vertrouwde omgeving, gericht op zelfmanagement en duurzame mentale gezondheid. Maar: het gebruik van eHealth blijft achter. Stichting KiBG inventariseerde tijdens diverse bijeenkomsten de drempels en behoeften op dit vlak.

Daaruit kwam naar voren: toegankelijkheid van eHealth is een eerste belangrijke drempel. Laagdrempelige scholing in blended zorgen zou een goede eerste stap kunnen zijn om gebruik te bevorderen. ‘Maak eHealth leuk’ was daarbij de wens. De cursus is hier een concrete uitwerking van. Tevens wordt een project om de vindbaarheid van eHealth-oplossingen voor de GGZ te vergroten opgestart. Begin 2018 volgt hierover nadere informatie.

 

Werkconferentie Keurmerk – nog enkele plaatsen vrij

Hoe kan het Keurmerk Basis GGZ (beter) bijdragen aan de wenselijke koers van de Basis GGZ? Dat bespreken we graag met u tijdens de Werkconferentie.

Datum:   donderdag 18 januari 2018
Tijd:        13.00 – 17.00 uur (met na afloop een borrel)
Locatie:  het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16 te Utrecht

Aanmelden: www.kibg.nl/werkconferentie

U kunt rekenen op een dynamische en inspirerende bijeenkomst, waarbij er ook uitgebreid de gelegenheid is om met andere Keurmerkdragers ideeën, ervaringen en kennis uit te wisselen. Dit jaar nodigen we u op unieke wijze nog meer uit tot interactie, zodat we echt alle input verzamelen en samen werken aan het Keurmerk in 2019, de koers van de GBGGZ en het op de kaart zetten van generalistisch methodisch behandelen.

Meld u nu aan; het aantal plaatsen is beperkt. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs!

Zelfevalutie Keurmerk 2018 geopend

U bereikt de zelfevaluatie via www.kibg.nl/zelfevaluatie2018. Heeft uw organisatie een overeenkomst voor het Keurmerk 2018, dan ontving u of de contactpersoon van uw organisatie op 14 december per mail instructies en inloggegevens. Niet ontvangen? Bel of mail: keurmerk.basisggz@kibg.nl of 085 – 48 85 462.

Vul de zelfevaluatie zo snel mogelijk in
U heeft dan nog tijd om actie te ondernemen als dat nodig is. Na het insturen van uw zelfevaluatie ontvangt u binnen 2 weken feedback. Heeft u zich nog niet gekwalificeerd, dan ontvangt u een Keurmerkrapportage met concrete verbeterpunten. U kun uw zelfevaluatie vervolgens tot 31 maart 2018 éénmalig aanpassen. Ná 31 maart 2018 is er geen gelegenheid meer om uw zelfevaluatie in te vullen, aan te vullen of aan te passen!

Wilt u vooraf inzicht krijgen in wat de zelfevaluatie van u vraagt? Bekijk de Checklist Kwalificatie Keurmerk Basis GGZ 2018. De normen en criteria 2018 vindt u in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2018. Achtergrondinformatie en behulpzame links zijn per thema van het Keurmerk beschikbaar:

Gekwalificeerd?
Gefeliciteerd! U heeft aannemelijk gemaakt dat u aan alle normen invulling geeft – u spant zich extra in voor de kwaliteit van zorg. Dat mogen uw cliënten, verzekeraars en verwijzers ook weten! U ontvangt een aantal cliëntenfolders, deur-/raamstickers en een digitaal beeldmerk om u (h)erkenbaar te maken. Wij nemen uw praktijk/instelling op in het Keurmerkregister en stellen zorgverzekeraars op de hoogte

De term ‘organisatie’ wordt hier gebruikt, waarmee zowel vrijgevestigde aanbieders van GBGGZ als GGZ-instellingen worden bedoeld.

Uitnodiging – Werkconferentie Keurmerk Basis GGZ 2019

Datum:   donderdag 18 januari 2018
Tijd:        13.00 – 17.00 uur (met na afloop een borrel)
Locatie:  het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16 te Utrecht

Aanmelden: www.kibg.nl/werkconferentie

U kunt rekenen op een dynamische en inspirerende bijeenkomst, waarbij er ook uitgebreid de gelegenheid is om met andere Keurmerkdragers ideeën, ervaringen en kennis uit te wisselen. Dit jaar nodigen we u op unieke wijze nog meer uit tot interactie, zodat we echt samen werken aan het Keurmerk in 2019, de koers van de GBGGZ en het op de kaart zetten van generalistisch methodisch behandelen.

Meld u nu aan; het aantal plaatsen is beperkt. Deelnemers aan vorige werkconferenties gaven een hoge waardering. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs!

Impressie ronde tafel bijeenkomsten

Een houten treinbaan illustreerde tijdens de bijeenkomsten het spoor van de GBGGZ. Inclusief splitsingen, bochten, bruggen en station. Duidelijk werd dat de GBGGZ op een goed spoor zit: er is al veel bereikt en het gaat snel vooruit. De wens is om de trein door te laten rijden en vaart te kunnen (blijven) maken, waarbij de genoemde elementen concreter en breder invulling krijgen.

Als dat lukt is het haalbaar om over 3 jaar het station te bereiken waar cliënten in de (GB)GGZ echt de juiste zorg op de juiste plek krijgen, waar er geen wachttijden zijn en waar de samenwerking met de huisarts beter is – aldus de deelnemers aan de bijeenkomsten. Daarbij zijn er ook de nodige uitdagingen: er is te weinig aandacht voor generalistisch behandelen als eigenstandig specialisme, de (micro)registraties belasten de trein onnodig zwaar en er is te weinig geld is om de trein te vernieuwen en harder (of hard genoeg) te laten rijden.

Koers bepalen voor het Keurmerk Basis GGZ 2019
De ronde tafel bijeenkomsten zijn onderdeel van het ontwikkeltraject voor het Keurmerk Basis GGZ 2019. We inventariseren hiermee eerst de wenselijke ‘Koers van de GBGGZ’, om daar vervolgens met de normen en criteria van het Keurmerk in 2019 zo goed mogelijk op aan te sluiten. Tijdens de Werkconferentie Keurmerk Basis GGZ 2019 presenteren we de wenselijke koers zoals die uit de gesprekken naar voren is gekomen en kijken we met elkaar welke normen, criteria en eventuele andere activiteiten hier bij passen.