Opening Zelfevaluatie Keurmerk Basis GGZ 2018

Op 14 december 2017 wordt de Zelfevaluatie Keurmerk Basis GGZ 2018 opengesteld. Door de vragen in dit digitale formulier te beantwoorden dienen keurmerkdragers aannemelijk te maken dat en hoe zij invulling geven aan de normen van 2018. Alle (contactpersonen van) keurmerkdragers ontvangen op 14 december een e-mail met meer informatie en een (aparte) e-mail met inloggegevens voor de zelfevaluatie.