Laatste dag Zelfevaluatie 2018

Op 14 december 2017 werd de Zelfevaluatie Keurmerk Basis GGZ 2018 opengesteld. Door de vragen in dit digitale formulier te beantwoorden dienen keurmerkdragers aannemelijk te maken dat en hoe zij invulling geven aan de normen van 2018. Dit kan tot en met 31 maart 2018. Per 1 april 2018 is de zelfevaluatie gesloten en is er geen gelegenheid meer om de zelfevaluatie in te vullen, aan te vullen of in te dienen.