Schriftelijke consultatie Keurmerk 2019

Op 26 januari 2018 worden de concept normen en criteria van het Keurmerk Basis GGZ 2019 gepubliceerd. Dit gebeurt in een consultatiedocument – hierin zijn ook consultatievragen opgenomen. Het veld wordt hiermee gevraagd zijn/haar mening te geven op de normen en criteria die op basis van o.a. de ronde tafel bijeenkomst en de werkconferentie zijn opgesteld.

Het consultatiedocument wordt gepubliceerd op www.kibg.nl; iedereen die zich hiertoe geroepen voelt mag reageren. Deelnemers aan eerdere fasen van het consultatietraject ontvangen hierover bericht per mail. Reacties kunnen worden ingestuurd t/m 12 februari 2018.