Opening Zelfevaluatie Keurmerk Basis GGZ 2018

Medio december komt de Zelfevaluatie Keurmerk Basis GGZ 2018 beschikbaar. Door de vragen in dit digitale formulier te beantwoorden dienen keurmerkdragers aannemelijk te maken dat en hoe zij invulling geven aan de normen van 2018. Alle keurmerkdragers ontvangen medio december een e-mail met meer informatie en een (aparte) e-mail met inloggegevens voor de zelfevaluatie.