Actueel

26
jan

Schriftelijke consultatie Keurmerk 2019

Lees meer

18
jan

Werkconferentie Keurmerk Basis GGZ 2019

Lees meer

18 december 2017

Pilot cursus Blended behandelen van start

Maak eHealth leuk! Dat is de titel van de cursus Blended behandelen, ontwikkeld door de RINO-groep in opdracht van Stichting KiBG. Een pilot met de cursus ging op 14 december van start met de eerste lesmiddag.

Lees meer

18 december 2017

Werkconferentie Keurmerk – nog enkele plaatsen vrij

Invloed uitoefenen op de normen en criteria van het Keurmerk Basis GGZ 2019? Dat kan tijdens de Werkconferentie op 18 januari 2018. Er zijn al meer dan 60 aanmeldingen vanuit GGZ-aanbieders, verzekeraars, beleidsmakers en cliëntenorganisaties. Claimt u een van de laatste plaatsen?

Lees meer

18 december 2017

Zelfevalutie Keurmerk 2018 geopend

Gaat uw organisatie in 2018 (weer) voor het Keurmerk Basis GGZ? Dan moet u aannemelijk maken dat u werkt volgens de Keurmerknormen: de kwalificatie. De Zelfevaluatie Keurmerk Basis GGZ 2018 is daar onderdeel van. Dit is een digitaal formulier met vragen over de normen en kwalificatiecriteria. De zelfevaluatie is vanaf 14 december 2017 geopend.

Lees meer

14
dec

Opening Zelfevaluatie Keurmerk Basis GGZ 2018

Lees meer

30 november 2017

Uitnodiging – Werkconferentie Keurmerk Basis GGZ 2019

Als 2018 net begonnen is, wordt het Keurmerk Basis GGZ 2019 alweer gevormd. In voorbereiding daarop voerden we al gesprekken over de vragen: Waar staat de GBGGZ over 3 jaar? En wat is er voor nodig om daar te komen? Tijdens de Werkconferentie bespreken we graag met u welke wijzigingen in het Keurmerk nodig zijn om bij te dragen aan de wenselijke koers; zet donderdag 18 januari dus in uw agenda!

Lees meer

28 november 2017

Impressie ronde tafel bijeenkomsten

Transparante zorg met de behandelaar als adviseur, korte en GBGGZ-specifieke effectmetingen, practice based behandelingen, een geprotocolleerde indicatiestelling, brede inzet van eHealth; het zijn een aantal elementen die de GBGGZ over 3 jaar zouden moeten kenmerken. Zo bespraken ruim 20 GBGGZ-aanbieders tijdens twee ronde tafel bijeenkomsten.

Lees meer

10 november 2017

Gouden Randjes voor ‘meest gewaardeerde’ Keurmerkdragers

De eerste Gouden Randjes zijn uitgereikt aan de 'meest gewaardeerde' Keurmerkdragers. Deze praktijken en instellingen spannen zich bovengemiddeld in om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces. Bovendien worden deze Keurmerkdragers door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld.

Lees meer

10 november 2017

Vrijstellingen Kwalificatieproces 2018

In het Keurmerk Basis GGZ erkennen we waar mogelijk de inspanningen die aanbieders reeds geleverd hebben voor andere kwaliteitsinitiatieven. In het Kwalificatieproces 2018 zijn op dit moment (gedeeltelijke) vrijstellingen vastgesteld voor aanbieders met een NIP-visitatie certificaat, een LVVP-visitatie certificaat, een HKZ-certificaat en/of het Keurmerk Basis GGZ 2017.

Lees meer